Ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII
Ur. 26. 12. 1969 r., Żary
Moje miasto: Oborniki Śląskie


I. Wykształcenie
 1. 1990 - Matura; Technikum elektro-energetyczne im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu;
 2. 1991-1999 - Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie;
 3. 1999 - Magisterium z teologii; tytuł pracy: "Etyczne implikacje postmodernizmu", promotor: ks. dr hab. Tadeusz Biesaga;
 4. 1998-2002 - Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie;
 5. 2004 - Doktorat z filozofii; tytuł pracy: "Hugo Tristrama Engelhardta koncepcja bioetyki", promotor: ks. dr hab. Tadeusz Biesaga;
 6. 2011 - Habilitacja na Wydziale Filozoficznym UPJPII, na podstawie dorobku i rozprawy "Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych"
II. Przynależność do stowarzyszeń naukowych i pełnione funkcje
 1. The Council for Research in Values and Philosophy
 2. The American Catholic Philosophical Association
 3. Association of Bioethicists in Central Europe
 4. Główny Redaktor "Logos i ethos"
 5. Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipki SJ
 6. Polskie Towarzystwo Bioetyczne
III. Zatrudnienie
 1. 2004-2007 - Asystent na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie;
 2. Od 2007 - Adiunkt na Wydział Filozoficzny PAT;
 3. Od 2009 - Adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (poprzednio PAT)
 4. Od 2015 - profesor nadzwyczajny UPJPII
IV. Doświadczenie badawcze poza granicami kraju
 1. 2001 (okres letni) - Fondazione Lanza - Padwa, Włochy;
 2. 2002-2004 - Linacre Centre for Healthcare Ethics - Londyn, Wielka Brytania;
 3. 2006 (okres letni) - London University Library - Londyn;
 4. 2007 (okres letni) - Fordham University Library - New York, USA;
 5. 2008 (semester wiosenny) - research scholar, University of Notre Dame (The Nanovic Institute for European Studies), USA;
 6. 2012 (semestr letni) - research scholar, University of Notre Dame (The Center for Ethics and Culture), USA 
 7. 2013 (semestr letni) - visiting researcher, Harvard University (Cambridge MA)
 8. 2015 (semestr letni) - visiting researcher, Harvard University 
V. Doświadczenie zawodowe - prowadzone wykłady
 1. Wykłady monograficzne prowadzone w ostatnich latach:
  1. Hugo Tristrama Engelhardta koncepcja bioetyki;
  2. Tendencje metodologiczne we współczesnej bioetyce;
  3. Problem osoby w dyskusjach bioetycznych;
  4. Elio Sgrecci koncepcja bioetyki personalistycznej;
  5. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyły;
  6. Wybrane zagadnienia etyki środowiskowej;
  7. Selected Issues in Bioethics. Discussing Opposing Views
  8. Prolife Argumentation concernig the Beginning of Human Life
  9. Selected Issues in the Environmental Ethics
 2. Proseminarium z etyki;
 3. Seminarium licencjackie z filozofii człowieka i bioetyki
 4. Wykład uzupełniający z bioetyki;
 5. Seminarium z bioetyki (na Podyplomowym Studium z Bioetyki);
 6. Translatorium angielsko-polskie tekstów etycznych i bioetycznych;
VI. Zainteresowania badawcze

    1. Antropologiczne i etyczne problemy bioetyki
    2. Metodologia bioetyki
    3. Filozofia osoby ludzkiej
    4. Etyka środowiskowa

  


© mac 2008-2015